Сколько платить, если работаешь по трудовому договору + ГПХ?

27.08.2020

22112

Егер сіз еңбек шарты + АҚШ бойынша жұмыс жасасаңыз, қанша төлейсіз?

АҚШ шарты бойынша жұмыс істейтін жеке тұлға үшін міндетті медициналық
сақтандыру бойынша келісім-шарт сомасының 1% мөлшеріндегі салымдарды салық
агенті немесе қызмет алушы ұстайды.


2021 жылы бұл келісім-шарт сомасының 2% құрайды. Егер мердігер еңбек шарты
бойынша басқа компанияда қатарлас жұмыс жасаса жəне компания ол үшін МƏМС
аударымдар жасаса, онда ол негізгі жұмыс орнынан анықтама алып, оны АҚШ
келісімшартында көрсетілген компанияға тапсыруы керек.

Бұл ретте, шегерім жасауға болатын шекті кіріс ең төменгі жалақының 10 немесе 425
мың теңгеден аспауы керек.
Сколько платить, если работаешь по трудовому договору + ГПХ?

За физическое лицо, которое работает по договору ГПХ, взносы в размере 1% от
суммы договора за ОСМС удерживает налоговый агент, или услугополучатель.

В 2021 году это будет 2% от суммы договора. В случае, если этот договорник работает
параллельно в другой компании по трудовому договору и за него там делают
отчисления в Фонд медстрахования, ему необходимо получить справку с основного
места работы и предоставить в ту компанию, где он числится на договоре ГПХ.

При этом предельный доход, с которого могут быть удержаны отчисления, не может
превышать 10 МЗП, или 425 тыс. тенге.

Posted in новости by admin